Inovo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Venture Fund I spółka komandytowo–akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 87, 00 844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000424957, NIP 527-26-80-939, REGON 146181586

Kapitał zakładowy: 244 671,00 zł

Najnowsze ogłoszenia: