O Funduszu

HomeO Funduszu

Inovo venture capital inwestuje w polskie firmy sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Fundusz powstał z Krajowym Funduszem Kapitałowym oraz ze środków finansowych od prywatnych inwestorów.

Kapitalizacja naszego funduszu wynosi 30 mln zł, który przeznaczamy na inwestycje w innowacyjne spółki o dużym potencjale wzrostu. Nasz Zespół posiada doświadczenie w prowadzeniu własnej firmy, doradztwie strategicznym oraz finansowaniu.

 

  Stawiamy na przedsiębiorców, którzy wiedzą, że sprzedaż jest najważniejsza w drodze do sukcesu

  Inwestujemy w firmy generujące przychody i pozytywne przepływy pieniężne

  Inwestujemy tylko w firmy zarejestrowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

  Jak szukamy startupów? Przeczytaj komentarz Michała Rokosza z naszego zespołu w MamStartup.pl

Korzyści współpracy z Inovo:

   Dzielimy się wiedzą i swoimi kompetencjami w obszarach:

  • Biznesu internetowego oraz biznesu nastawionego na sprzedaż przez Internet
  • Oprogramowania, w szczególności SaaS
  • Marketingu i PR
  • Edukacji
  • Technologii stosowanych w handlu detalicznym

  Stawiamy na sprzedaż, sprzedaż, sprzedaż, z naciskiem na sprzedaż. Pomagamy przedsiębiorcy w planowaniu strategii oraz procesów tak, by mógł skupić się na sprzedaży

  Organizujemy spotkania networkingowe pomiędzy naszymi spółkami

  Mamy zbudowane szerokie relacje na polskim i europejskim „C-level”: CEOs, CFOs, CTOs

  Dysponujemy szeroką siecią kontaktów wśród potencjalnych partnerów, pracowników, ekspertów od sprzedaży, dotacji unijnych oraz modelowania procesów

  Naszą mocną stroną jest doświadczenie w dalszym finansowaniu, co pomoże w planowaniu kolejnych rund inwestycji lub finansowania dłużnego

  Pomagamy i przeszkadzamy

Jak wygląda proces inwestycyjny funduszu Inovo?

  Zgłoś swój projekt pisząc na kontakt@inovo.vc, prześlij nam:

  • prezentację inwestorką/teaser
  • streszczenie biznes planu lub biznes plan
  • oraz model finansowy z projekcjami

  Odpowiadamy na wszystkie zgłoszenia w przeciągu kilku dni, następnie umówimy się z Tobą na spotkanie

  Podpisanie umowy NDA

  Weryfikacja projektu i zespołu. Nasi eksperci przeprowadzą analizę merytoryczną i finansową biznesu.

  Uzgodnienie wstępnych warunków – wysokość inwestycji, udziały, termin

  Podpisanie Listu Intencyjnego – tzw. Termsheet zawiera standardowy w praktyce spis praw i obowiązków dla poszczególnych stron

  Komitet Inwestycyjny – uchwalenie decyzji o inwestycji

  Due diligence komercyjne, prawne i finansowe – etap badania i weryfikacji wszystkich ryzyk inwestycyjnych, finalna ocena projektu

  Negocjacje i podpisanie Umowy Inwestycyjnej po drugim Komitecie Inwestycyjnym na którym zapada ostateczna decyzja o inwestycji

  Wsparcie i monitoring inwestycji – współpraca ekspertów Funduszu ze Spółką w celu podnoszenia jej wartości rynkowej. Fundusz oferuje pomoc mentorską, doradztwo strategiczne i operacyjne

  Wyjście z inwestycji – wyjście z inwestycji odbywa się poprzez debiut spółki na giełdzie, sprzedaż do inwestora strategicznego lub wykup menedżerski